SLUŽBY

Elektroinštalačné práce

realizujeme kompletné elektroinštalačné práce vo všetkých typoch objektov

Elektrické prípojky 

kompletné zabezpečenie elektrickej prípojky na kľúč

Revízie

vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky na elektroinštalácie, bleskozvody, prípojky,..

Bleskozvody

realizujeme bleskozvody na všetkých typoch objektov

Elektroinštalačné práce

realizujeme kompletné elektroinštalačné práce vo všetkých typoch objektov

Elektrické prípojky 

kompletné zabezpečenie elektrickej prípojky na kľúč

Revízie

vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky na elektroinštalácie, bleskozvody, prípojky,..

Bleskozvody

realizujeme bleskozvody na všetkých typoch objektov

Elektrina profesionálne, bezpečne a spoľahlivo