SLUŽBY

Elektroinštalačné práce

realizujeme kompletné elektroinštalačné práce vo všetkých typoch objektov

Elektrické prípojky 

kompletné zabezpečenie elektrickej prípojky na kľúč

Revízie

vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky na elektroinštalácie, bleskozvody, prípojky,..

Bleskozvody

realizujeme bleskozvody na všetkých typoch objektov

Plaťte menej za elektrinu!